previous arrow
next arrow
Slider

Más alapok kiírásai

Tájházak felújítására szolgáló pályázat

A támogatás célja:
Forrás biztosítása olyan, Magyarország területén álló tájház népi építészeti emlékek
  § veszélyelhárítását,
  § állagmegóvását, valamint
  § részleges vagy teljes helyreállítását
megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítéséhez, valamint épületfelújítási és karbantartó tevékenységekhez, amelyek az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, egyedi védelem alatt álló elemei és egyetemes értékeikre tekintettel a világörökség várományosi tájház helyszínek kiválasztási kritériumainak szellemiségében megjelölésük szakmai listákon megtörtént. A forráson keresztül a Megvalósító célja a hagyományos építészeti értékek megőrzése és helyreállítása a hagyományos építési technikák újraélesztésével.

Támogatás összege és mértéke
Az odaítélhető vissza nem terítendő támogatás összege kérelmenként
   – szakmai előkészítésre minimum 500 ezer – maximum 1,5 millió Ft
   – épületfelújításra minimum 500 ezer – maximum 20 millió Ft.

A Támogatási Kérelem benyújtására vonatkozó információk:
A támogatási kérelmek benyújtásának lehetősége 2021. április 30-án nyílik meg. A kérelmek benyújtási határideje 2021. június 14. 24:00 óra, melyet a Teleki László Alapítvány által üzemeltetett online felületen (www.nepiprogram.hu), kizárólag elektronikus formában tehet meg.

További információk az alábbi linken érhető el: http://www.telekialapitvany.hu/a-nagy-erdeklodesre-valo-tekintettel-iden-is-kerheto-tamogatas-a-tajhazak-felujitasara/

Magyar Falu Program Falusi Civil Alap 2021.

Kedves Partnereink!

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2021. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásait. A pályázatok benyújtására 2021. április 7. 8 óra 00 perc – 2021. május 7. 12 óra 00 percig van lehetőség.

A pályázati kiírás kategóriai:

  • Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása (igényelhető maximális támogatási összeg: 6.000.000 Ft)
  • Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (igényelhető maximális támogatási összeg: 5.000.000 Ft)
  • Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (igényelhető maximális támogatási összeg: 2.000.000 Ft)
  • Civil szervezetek programszervezési támogatása (igényelhető maximális támogatási összeg: 2.000.000 Ft)

A pályázatbenyújtására jogosultak köre:

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti egyesület és alapítvány, ha

  • a bíróság 2020. december 31-éig nyilvántartásba vette,
  • rendelkezik a2019. vagy 2020. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval és
  • székhelye és működése olyan magyarországi településen van, amelynek –a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén vagy 2021. január 1-jén nyilvántartott –lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.
Az a pályázó, aki a 2020. évi Falusi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlást valósított meg, a 2021. évi Falusi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlásra nem nyújthat be pályázatot. Ingatlan felújítási támogatás igénylésére ebben az esetben is van lehetőség.
Az a pályázó, aki a 2020. évi Falusi Civil Alap terhére gépjárműbeszerzési támogatásban részesült, a 2021. évi Falusi Civil Alap gépjárműbeszerzési kategóriára nem nyújthat be pályázatot.

A kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben folyósított 100%-os támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként biztosított,100%-os támogatási intenzitású támogatásnak minősül.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (NIR) keresztüllehet benyújtani.

A felhívás és további információk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján érhetők el: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-2/

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció– magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése (TFC-M-1.1.2-2020) – IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE

Támogatást igénylők köre: magánszálláshelyek és legfeljebb 8 szobát (maximum 16 férőhelyet) üzemeltető egyéb szálláshelyek a felhívásban meghatározottak szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 100.000 Ft
Támogatás maximum összege 8.000.000 Ft

Szobánként legfeljebb 1.000.000 Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 100%
Az igénybe vehető előleg a támogatási összeg 100%-a.
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. július 15.

További információ: https://kisfaludyprogram.hu/

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása (GINOP-1.2.8-20) – IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE

Támogatást igénylők köre: Mikro-, kis- és középvállalkozások a felhívásban meghatározottak szerint

A támogatás összege (amely visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül):

Támogatás minimum összege 5.000.000 Ft
Támogatás maximum összege 153.500.000 Ft

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

• 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
• 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első  9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
• 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.

A támogatási intenzitás mértéke: 70%

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. november 2. 12:00

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-128-20-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-1#

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (GINOP-4.1.3-19) – IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE!

Támogatást igénylők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások a felhívásban meghatározottak szerint

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 3 millió Ft.

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. szeptember 30. 12:00

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-413-19-

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása (GINOP-4.1.4-19)

Támogatást igénylők köre: Mikro-, kis- és középvállalkozások a felhívásban meghatározottak szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 3 millió Ft
Támogatás maximum összege 100 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 55%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. szeptember 15. 10.00 óráig

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-414-19-megjul-energia-hasznlatt-energiahatkonysg-nvelst-clz-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-1#

Új gyakornoki program (GINOP-5.2.4-19) – IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE!

Támogatást igénylők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások a felhívásban meghatározottak szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 2.500.000 Ft
Támogatás maximum összege 22.176.000 Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 100%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. április 30. 12.00 óra

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-524-19-j-gyakornoki-program-1

Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése (VP2-4.1.1.7-20)

A pályázat mezőgazdasági termelők számára érhető el a felhívásban meghatározott feltételek szerint. Támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 30 millió forint.

A támogatási intenzitás mértéke: 50%, fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak, a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2022. április 26.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4117-20-baromfi-s-sertstart-telepek-jrvnyvdelmi-rendszereinek-fejlesztse–1

Borszőlőültetvény telepítés támogatása (VP2-4.1.3.6-17)

A pályázat mezőgazdasági termelők számára érhető el.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. augusztus 31. 12:00

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása (VP3-3.1.1-19)

Támogatást igénylők köre: aktív mezőgazdasági termelők, illetve ezen termelők csoportjai jogosultak, akik minőségrendszer(ek) tagjai, vagy akik oltalom alatt álló elnevezésű terméket állítanak elő. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatást igénylő tagságának kezdete a minőségrendszerben, illetve részéről az adott oltalom alatt álló elnevezés első használata nem lehet korábbi, mint 2014. január 1.

A vissza nem térítendő támogatás összege: az évenkénti támogatási összeg 1000 euró termelőnként

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2022. december 30.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-311-19-mezgazdasgi-termelk-eu-s-s-nemzeti-minsgrendszerhez-trtn-csatlakozsnak-tmogatsa

A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén (VP3-4.2.1-4.2.2-19)

Támogatást igénylők köre: Mezőgazdasági termelők a felhívásban meghatározottak szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 15 500 000 Ft, kollektív beruházás esetén 155 000 000 Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 25%, a támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – mezőgazdasági kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, mezőgazdasági középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. november 3.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-421-422-19-a-rvid-elltsi-lnchoz-kapcsold-beruhzsok-tmogatsa-az-lelmiszeripar-s-a-borszat-terletn#

Termelői csoportok és szervezetek létrehozása (VP3-9.1.1-20)

Támogatást igénylők köre: Az agrárpolitikáért felelős miniszter által, az elismerési rendelet alapján elismert – 2014. január 1-nél nem régebben alakult – termelői csoport.

A vissza nem térítendő támogatás maximum összege: 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg/év/támogatott csoport
Mértékének meghatározása:
• 1. és 2. évben az árbevétel 10%-a
• 3. évben az árbevétel 9%-a
• 4. évben az árbevétel 8%-a
• 5. évben évben az árbevétel 7%-a

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2022. május 25.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-911-20-termeli-csoportok-s-szervezetek-ltrehozsa#

Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért (VP3-16.4.1-17)

Támogatást igénylők köre: konzorciumok vagy gazdasági társaságok a felhívásban meghatározottak szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 300 000 eurónak megfelelő forintösszeg

A támogatási intenzitás mértéke: 60% és 90% a költségek besorolásának függvényében

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. szeptember 30.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1641-17-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-helyi-piacok-kialaktsrt-fejlesztsrt-s-promcijrt

Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése (VP4-15.2.1.2-17)

Támogatást igénylők köre: erdőgazdálkodók, közjogi szervezetek, nyilvántartásba vett erdészeti szaporítóanyag termelők

A vissza nem térítendő támogatás összege a felhívásban részletezettek alapján.

A támogatási intenzitás mértéke: 100%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. december 31.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp4-15212-17-erdszeti-genetikai-erforrsok-fejlesztse#

Erdősítés támogatása (VP5-8.1.1-16)

A pályázat jogszerű földhasználók számára érhető el.
A pályázat részletei, a támogatási összegre vonatkozó feltételek, kiegészítő intézkedések a felhívásban olvashatók.

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. december 31. 12:00

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp5-811-16

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások (VP5-8.5.1-17)

Támogatást igénylők köre: A jogosultsági feltételeknek megfelelő erdőgazdálkodók

A vissza nem térítendő támogatás összege a felhívásban részletezettek alapján.

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. december 31.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp5-851-16-az-erdei-koszisztmk-ellenll-kpessgnek-s-krnyezeti-rtknek-nvelst-clz-beruhzsok

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások (VP5-8.6.1-17)

Támogatást igénylők köre: magánjogi vagy önkormányzati ügyfelek a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás maximum összege 100 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. december 31.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp5-861-17-erdszeti-technolgikra-valamint-erdei-termkek-feldolgozsra-s-piaci-rtkestsre-irnyul-beruhzsok-1#

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek (VP-5-8.6.2-16)

Támogatást igénylők köre: a támogatást az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók vehetik igénybe.

A vissza nem térítendő támogatás összege a felhívásban részletezettek alapján.

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. március 02.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp-5-862-16-erdei-termelsi-potencil-mobilizlst-szolgl-tevkenysgek#

Egyedi szennyvízkezelés (VP6-7.2.1.2-16)

Támogatást igénylők köre: települési önkormányzatok és társulásaik a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás maximum összege 310 millió Ft.

A támogatási intenzitás mértéke: 85-90%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. április 21.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7212-16-egyedi-szennyvzkezels#

Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása (MAHOP-2.2-2016)

Támogatást igénylők köre: őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, civil szervezetek, termelői szervezetek a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 5 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. március 29.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mahop-22-2016-az-akvakultrba-trtn-termelsi-cl-beruhzsok-tmogatsa-1#

A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése (MAHOP-2.3-2016)

Támogatást igénylők köre: őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, civil szervezetek, termelői szervezetek a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 5 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. április 8.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mahop-23-2016-a-fenntarthat-akvakultrval-foglalkoz-j-gazdlkodk-sztnzse-1#

A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása (MAHOP-5.3.1-2016)

Támogatást igénylők köre: mikro, kis- és középvállalkozások és természetes személyek, termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai, ágazatközi szervezetek a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 1 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. április 22.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mahop-531-2016-a-halszati-termkekre-s-akvakultra-termkekre-irnyul-piaci-rtkestsi-intzkedsek-tmogatsa#

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása (MAHOP-5.3.3-2016)

Támogatást igénylők köre: őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, gazdasági társaságok, szövetkezetek a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 5 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. április 12.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mahop-533-2016-a-halszati-s-akvakultra-termkek-feldolgozsra-irnyul-beruhzsok-tmogatsa#