previous arrow
next arrow
Slider

Más alapok kiírásai

VINOP-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Támogatást igénylők köre:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
  • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Támogatható tevékenységek:

  • Technológiafejlesztés
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
  • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
  • Képzési szolgáltatások igénybevétele
  • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
  • Projekt-előkészítés

Benyújtási határidő:

  • szeptember 30 – október 15.
  • február 1-15.

Támogatás összege 10 millió Ft – 629,3 millió Ft

A támogatás visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/node/73365

VP2-6.3.1-20 – Mezőgazdasági kisüzemek támogatása


Támogatást igénylők köre:
Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek a felhívásban részletezettek szerint.

Támogatható tevékenységek:

A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot.

Benyújtási határidő:

  • Negyedik szakasz:2021. október 4. – 2021. október 18.
  • Ötödik szakasz: 2022. február 14.- 2022. február 28.
  • Hatodik szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.

Támogatás összege: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre ~ 5 millió Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A támogatás vissza nem térítendő egyösszegű átalány jellegű támogatásnak minősül

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-631-20-mezgazdasgi-kiszemek-tmogatsa-1#

VP6-7.2.1.1-21 – Külterületi helyi közutak fejlesztése


Támogatást igénylők köre:
települési önkormányzatok és önkormányzati társulások

Támogatható tevékenységek:

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, helyrajzi számmal ellátott, már meglévő:

  1. földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása;
  2. szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése.

Benyújtási határidő:

  • Negyedik szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 30.
  • Ötödik szakasz: 2021. október 1. – 2021. október 28.
  • Hatodik szakasz: 2021. október 29. – 2021. november 30.
  • Hetedik szakasz: 2021. december 1. – 2022. február 28.
  • Nyolcadik szakasz: 2022. március 1. – 2022. május 31.
  • Kilencedik szakasz: 2022. június 1. – 2022. augusztus 31.
  • Tízedik szakasz: 2022. szeptember 1. – 2022. november 30.

Támogatás összege: maximum 300 millió Ft

Támogatás intenzitása: 95 %

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

További információ:

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7211-21-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-1#

 

VP6-7.2.1.1-20 – Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése


Támogatást igénylők köre:
települési önkormányzatok, települési nemzetiségi önkormányzatok és nonprofit szervezetek

Támogatható tevékenységek:

  • Eszközbeszerzés: a helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek működtetéséhez szükséges rögzített vagy mobil eszközök beszerzése.
  • Támogatható termékkörök: hűtőpultok, hűtők, láda- és rekeszmosó/fertőtlenítő gépek, zárható asztalok beszerzése.
  • Helyiségek felújítása, kialakítása, létrehozása;
  • Fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása, létrehozása;
  • Üzlethelyiségek felújítása, kialakítása, létrehozása;
  • A mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzése;
  • Szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek) tekintetében
  • A helyi termékértékesítő piachoz vagy vásártérhez kapcsolódó immateriális javak beszerzése, fejlesztése

Benyújtási határidő:

  • Hatodik szakasz: 2021. október 4. – 2021. október 18.
  • Hetedik szakasz: 2021. december 3. – 2021. december 17.

Támogatás összege: 100 millió Ft

Támogatás intenzitása: 85-90%

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

További információ:

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7211-20-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-s-eszkz-fejlesztse-1#

Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva


Támogatás 3 műszaki tartalom egyikére igényelhető:

  • Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése vagy
  • (2a) Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési rendszer korszerűsítése infra- vagy fűtőpanelekkel vagy
  • (2b) Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési rendszer korszerűsítése hőszivattyúval

Pályázók köre: a beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek (magánszemélyek) 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé essen.

Vissza nem térítendő támogatás igényelhető

Támogatás intenzitása: 100%.

Elnyerhető támogatás legfeljebb az (1) esetén bruttó 2.896.108 Ft, (2a) esetén bruttó 9.368.464 forint, (2b) esetén bruttó 11.559.214 Ft

Az első beadás várhatóan 2021. november 15-étől kezdődik megyénként ütemezetten.

A beruházás csak a Kivitelezői listáról választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg.

További információ: https://napelem.palyazat.gov.hu/

Népi Építészeti Program – Szakmai előkészítésre és/vagy épületfelújításra igényelhető támogatás

A Népi Építészeti Program 2019 óta a Teleki László Alapítvány lebonyolításában, a Miniszterelnökség támogatásával évi 1,5 milliárd forintos keretből működik és a védett népi építészeti emlékek eredeti történeti szerkezeteinek megtartó szemléletű megújulását támogatja.
A Program célja, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtson olyan védett épületek tulajdonosainak – szervezeteknek és magánszemélyeknek –, amelyek népi építészeti értéket képviselnek.

A Program által támasztott kritériumokat tartalmazó dokumentumok (Tájékoztató, Útmutató, Műszaki Segédlet, Gyakran Ismételt Kérdések) a www.nepiprogram.hu oldalon, regisztrációt követően érhetők el.

Amennyiben ingatlana megfelel a Program által támasztott követelményeknek, úgy Ön jogosult támogatási kérelem benyújtására, melynek segítségével anyagi és szakmai támogatást kaphat az ingatlan felújításához szükséges szakmai előkészítő dokumentációk elkészítéséhez, illetve – szakmai előkészítő dokumentációk birtokában – az épület felújításához.

Támogatás összege és mértéke:
Az odaítélhető vissza nem térítendő támogatás összege kérelmenként
– szakmai előkészítésre minimum 500 ezer – maximum 1,5 millió Ft,
– épületfelújításra minimum 500 ezer – maximum 20 millió Ft.

A támogatás mértéke természetes személyek és önkormányzatok (ideértve a nemzetiségi önkormányzatokat is) esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a, egyéb esetben legfeljebb 50%-a.

A támogatás folyósítása – a megvalósítás ütemének megfelelően – támogatási előleg formájában egy, vagy több részletben történik.

A Támogatási Kérelem benyújtására vonatkozó információk:
A támogatási kérelmek benyújtásának lehetősége 2021. szeptember 6-án nyílik meg. A kérelmek benyújtási határideje 2021. október 21. 24:00 óra, melyet a Teleki László Alapítvány által üzemeltetett online felületen (www.nepiprogram.hu), kizárólag elektronikus formában tehet meg.

További információ a kapcsolat@nepiprogram.hu e-mail címen kérhető.

További információ: https://www.telekialapitvany.hu/szeptemberben-ujra-megjelenik-a-nepi-epiteszeti-program-legnepszerubb-eleme-a-szakmai-elokeszitesre-es-vagy-epuletfelujitasra-igenyelheto-tamogatas/?fbclid=IwAR0RAA3TRuogmWwX3gpiQaV9F3xGhicl-kqLlAALZ3tTomG4WdTJBvkvUjA

VP3-4.2.1.3-21 Takarmány előállító üzemek fejlesztésének támogatása


Támogatást igénylők köre:
Olyan, TEÁOR 109 besorolású vállalkozás pályázhat, amelynek a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul, és amelyik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően lezárt üzleti évvel rendelkezik.

Támogatható tevékenységek:

 1. A) A takarmány előállításhoz kapcsolódó mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása
  • Takarmány előállításhoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
  • A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
  • Üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
  • Épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
  • Energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások
  • Áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése.
 1. B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazásának támogatása.

Benyújtási határidő:

A tervezet szerint a támogatási kérelmek benyújtására 2021. október 13-tól december 7-ig lesz lehetőség.

  • Első szakasz: 2021. október 13. – 2021. október 26.
  • Második szakasz: 2021. október 27. – 2021. november 9.
  • Harmadik szakasz: 2021. november 10. – 2021. november 23.
  • Negyedik szakasz: 2021. november 24. – 2021. december 7.

Támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 2 milliárd Ft.

Támogatás intenzitása: 50%

További információ: https://www.agroinform.hu/palyazatok/uj-palyazat-takarmanyeloallito-uzemek-fejlesztese-50852-001

https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-takarmny-elllt-zemek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp3-4213-21-kdszm-felhvs-tervezete

A kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása

Magyarország Kormányának köszönhetően a Magyar Falu Program keretében, a Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos és az állami közfeladatot ellátó Nemzeti Művelődési Intézet lebonyolításában valósul meg a belügyminiszter vezette minisztérium által, 2021. január 1-jén 5000 fő vagy annál kevesebb állandó lakosságszámmal nyilvántartott kistelepülések önkormányzati rendezvényeinek támogatása.

Pályázati kérelem a https://www.jogyakorlaton.hu/ felületen keresztül nyújtható be. Valamennyi település egy igényt nyújthat be, de a felület lehetőséget biztosít több program felsorolására is, amelyeket a település megrendez.

A felület 2021. augusztus 18-án nyílik meg.

Előzetes regisztrációt követően 2021. augusztus 30-án éjfélig lehet az igényeket feltölteni. Az elbírálás határideje: 2021. szeptember 13.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amely maximum bruttó 1.000.000 Ft, önkormányzatonként.

A támogatott tevékenység időtartamának:
kezdő napja: 2021. június 14.,
utolsó napja: 2022. április 30.

A támogatás felhasználásának határideje (a számlakifizetés utolsó napja): 2022. május 15.

A pályázat keretében támogatható tevékenységek:
A támogatás felhasználható:
    – bérre és járulékokra, fellépők, szereplők bér jellegű kifizetésére   (szociális hozzájárulás),
   – dologi kiadásokra (pl. a rendezvény megvalósításához szükséges anyagok, hang-, fény-, színpadtechnikai szolgáltatások kifizetésére, fellépők számlás kifizetésére, bérleti díjakra, étkezés, étkezési alapanyagok biztosítására, rezsiköltségek elszámolására),
   – felhalmozásra (pl. színpad és kellékei, sátor stb. megvásárlására). Az összeg tervezése, adott költségnemek közti elosztása az önkormányzat hatásköre.

Lehetőség van 2021 június 14. után megvalósult rendezvények költségeinek elszámolására is, ebben az esetben a programok között visszamenőleg ezt a rendezvényt is fel kell tüntetni.

Magyar Falu Program Falusi Civil Alap 2021.

Kedves Partnereink!

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2021. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásait. A pályázatok benyújtására 2021. április 7. 8 óra 00 perc – 2021. május 7. 12 óra 00 percig van lehetőség.

A pályázati kiírás kategóriai:

  • Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása (igényelhető maximális támogatási összeg: 6.000.000 Ft)
  • Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (igényelhető maximális támogatási összeg: 5.000.000 Ft)
  • Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (igényelhető maximális támogatási összeg: 2.000.000 Ft)
  • Civil szervezetek programszervezési támogatása (igényelhető maximális támogatási összeg: 2.000.000 Ft)

A pályázatbenyújtására jogosultak köre:

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti egyesület és alapítvány, ha

  • a bíróság 2020. december 31-éig nyilvántartásba vette,
  • rendelkezik a2019. vagy 2020. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval és
  • székhelye és működése olyan magyarországi településen van, amelynek –a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén vagy 2021. január 1-jén nyilvántartott –lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.
Az a pályázó, aki a 2020. évi Falusi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlást valósított meg, a 2021. évi Falusi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlásra nem nyújthat be pályázatot. Ingatlan felújítási támogatás igénylésére ebben az esetben is van lehetőség.
Az a pályázó, aki a 2020. évi Falusi Civil Alap terhére gépjárműbeszerzési támogatásban részesült, a 2021. évi Falusi Civil Alap gépjárműbeszerzési kategóriára nem nyújthat be pályázatot.

A kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben folyósított 100%-os támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként biztosított,100%-os támogatási intenzitású támogatásnak minősül.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (NIR) keresztüllehet benyújtani.

A felhívás és további információk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján érhetők el: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-2/

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció– magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése (TFC-M-1.1.2-2020) – IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE

Támogatást igénylők köre: magánszálláshelyek és legfeljebb 8 szobát (maximum 16 férőhelyet) üzemeltető egyéb szálláshelyek a felhívásban meghatározottak szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 100.000 Ft
Támogatás maximum összege 8.000.000 Ft

Szobánként legfeljebb 1.000.000 Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 100%
Az igénybe vehető előleg a támogatási összeg 100%-a.
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. július 15.

További információ: https://kisfaludyprogram.hu/

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása (GINOP-1.2.8-20) – IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE

Támogatást igénylők köre: Mikro-, kis- és középvállalkozások a felhívásban meghatározottak szerint

A támogatás összege (amely visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül):

Támogatás minimum összege 5.000.000 Ft
Támogatás maximum összege 153.500.000 Ft

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

• 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
• 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első  9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
• 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.

A támogatási intenzitás mértéke: 70%

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. november 2. 12:00

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-128-20-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-1#

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (GINOP-4.1.3-19) – IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE!

Támogatást igénylők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások a felhívásban meghatározottak szerint

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 3 millió Ft.

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. szeptember 30. 12:00

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-413-19-

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása (GINOP-4.1.4-19)

Támogatást igénylők köre: Mikro-, kis- és középvállalkozások a felhívásban meghatározottak szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 3 millió Ft
Támogatás maximum összege 100 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 55%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. szeptember 15. 10.00 óráig

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-414-19-megjul-energia-hasznlatt-energiahatkonysg-nvelst-clz-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-1#

Új gyakornoki program (GINOP-5.2.4-19) – IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE!

Támogatást igénylők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások a felhívásban meghatározottak szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 2.500.000 Ft
Támogatás maximum összege 22.176.000 Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 100%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. április 30. 12.00 óra

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-524-19-j-gyakornoki-program-1

Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése (VP2-4.1.1.7-20)

A pályázat mezőgazdasági termelők számára érhető el a felhívásban meghatározott feltételek szerint. Támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 30 millió forint.

A támogatási intenzitás mértéke: 50%, fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak, a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2022. április 26.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4117-20-baromfi-s-sertstart-telepek-jrvnyvdelmi-rendszereinek-fejlesztse–1

Borszőlőültetvény telepítés támogatása (VP2-4.1.3.6-17)

A pályázat mezőgazdasági termelők számára érhető el.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. augusztus 31. 12:00

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása (VP3-3.1.1-19)

Támogatást igénylők köre: aktív mezőgazdasági termelők, illetve ezen termelők csoportjai jogosultak, akik minőségrendszer(ek) tagjai, vagy akik oltalom alatt álló elnevezésű terméket állítanak elő. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatást igénylő tagságának kezdete a minőségrendszerben, illetve részéről az adott oltalom alatt álló elnevezés első használata nem lehet korábbi, mint 2014. január 1.

A vissza nem térítendő támogatás összege: az évenkénti támogatási összeg 1000 euró termelőnként

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2022. december 30.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-311-19-mezgazdasgi-termelk-eu-s-s-nemzeti-minsgrendszerhez-trtn-csatlakozsnak-tmogatsa

A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén (VP3-4.2.1-4.2.2-19)

Támogatást igénylők köre: Mezőgazdasági termelők a felhívásban meghatározottak szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 15 500 000 Ft, kollektív beruházás esetén 155 000 000 Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 25%, a támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – mezőgazdasági kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, mezőgazdasági középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. november 3.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-421-422-19-a-rvid-elltsi-lnchoz-kapcsold-beruhzsok-tmogatsa-az-lelmiszeripar-s-a-borszat-terletn#

Termelői csoportok és szervezetek létrehozása (VP3-9.1.1-20)

Támogatást igénylők köre: Az agrárpolitikáért felelős miniszter által, az elismerési rendelet alapján elismert – 2014. január 1-nél nem régebben alakult – termelői csoport.

A vissza nem térítendő támogatás maximum összege: 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg/év/támogatott csoport
Mértékének meghatározása:
• 1. és 2. évben az árbevétel 10%-a
• 3. évben az árbevétel 9%-a
• 4. évben az árbevétel 8%-a
• 5. évben évben az árbevétel 7%-a

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2022. május 25.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-911-20-termeli-csoportok-s-szervezetek-ltrehozsa#

Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért (VP3-16.4.1-17)

Támogatást igénylők köre: konzorciumok vagy gazdasági társaságok a felhívásban meghatározottak szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 300 000 eurónak megfelelő forintösszeg

A támogatási intenzitás mértéke: 60% és 90% a költségek besorolásának függvényében

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. szeptember 30.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1641-17-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-helyi-piacok-kialaktsrt-fejlesztsrt-s-promcijrt

Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése (VP4-15.2.1.2-17)

Támogatást igénylők köre: erdőgazdálkodók, közjogi szervezetek, nyilvántartásba vett erdészeti szaporítóanyag termelők

A vissza nem térítendő támogatás összege a felhívásban részletezettek alapján.

A támogatási intenzitás mértéke: 100%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. december 31.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp4-15212-17-erdszeti-genetikai-erforrsok-fejlesztse#

Erdősítés támogatása (VP5-8.1.1-16)

A pályázat jogszerű földhasználók számára érhető el.
A pályázat részletei, a támogatási összegre vonatkozó feltételek, kiegészítő intézkedések a felhívásban olvashatók.

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. december 31. 12:00

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp5-811-16

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások (VP5-8.5.1-17)

Támogatást igénylők köre: A jogosultsági feltételeknek megfelelő erdőgazdálkodók

A vissza nem térítendő támogatás összege a felhívásban részletezettek alapján.

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. december 31.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp5-851-16-az-erdei-koszisztmk-ellenll-kpessgnek-s-krnyezeti-rtknek-nvelst-clz-beruhzsok

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások (VP5-8.6.1-17)

Támogatást igénylők köre: magánjogi vagy önkormányzati ügyfelek a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás maximum összege 100 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. december 31.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp5-861-17-erdszeti-technolgikra-valamint-erdei-termkek-feldolgozsra-s-piaci-rtkestsre-irnyul-beruhzsok-1#

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek (VP-5-8.6.2-16)

Támogatást igénylők köre: a támogatást az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók vehetik igénybe.

A vissza nem térítendő támogatás összege a felhívásban részletezettek alapján.

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. március 02.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp-5-862-16-erdei-termelsi-potencil-mobilizlst-szolgl-tevkenysgek#

Egyedi szennyvízkezelés (VP6-7.2.1.2-16)

Támogatást igénylők köre: települési önkormányzatok és társulásaik a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás maximum összege 310 millió Ft.

A támogatási intenzitás mértéke: 85-90%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. április 21.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7212-16-egyedi-szennyvzkezels#

Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása (MAHOP-2.2-2016)

Támogatást igénylők köre: őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, civil szervezetek, termelői szervezetek a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 5 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. március 29.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mahop-22-2016-az-akvakultrba-trtn-termelsi-cl-beruhzsok-tmogatsa-1#

A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése (MAHOP-2.3-2016)

Támogatást igénylők köre: őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, civil szervezetek, termelői szervezetek a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 5 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. április 8.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mahop-23-2016-a-fenntarthat-akvakultrval-foglalkoz-j-gazdlkodk-sztnzse-1#

A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása (MAHOP-5.3.1-2016)

Támogatást igénylők köre: mikro, kis- és középvállalkozások és természetes személyek, termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai, ágazatközi szervezetek a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 1 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. április 22.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mahop-531-2016-a-halszati-termkekre-s-akvakultra-termkekre-irnyul-piaci-rtkestsi-intzkedsek-tmogatsa#

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása (MAHOP-5.3.3-2016)

Támogatást igénylők köre: őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, gazdasági társaságok, szövetkezetek a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 5 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. április 12.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mahop-533-2016-a-halszati-s-akvakultra-termkek-feldolgozsra-irnyul-beruhzsok-tmogatsa#