previous arrow
next arrow
Slider

Más alapok kiírásai

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
(GINOP-4.1.3-19)

Támogatást igénylők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások a felhívásban meghatározottak szerint

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 3 millió Ft.

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. szeptember 30. 12:00

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-413-19-

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása (GINOP-4.1.4-19)

Támogatást igénylők köre: Mikro-, kis- és középvállalkozások a felhívásban meghatározottak szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 3 millió Ft
Támogatás maximum összege 100 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 55%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. április 30. 10.00 óráig

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-414-19-megjul-energia-hasznlatt-energiahatkonysg-nvelst-clz-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-1#

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (GINOP-5.1.7.-17)

Igénylők köre: nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), valamint egyes olyan egyházi szervezetek, szociális szövetkezetek, amelyek társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 250 millió Ft.

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. március 31. 12:00

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-517-17

Új gyakornoki program (GINOP-5.2.4-19)

Támogatást igénylők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások a felhívásban meghatározottak szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 2.500.000 Ft
Támogatás maximum összege 22.176.000 Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 100%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. április 30. 12.00 óra

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-524-19-j-gyakornoki-program-1

Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program (EFOP-3.3.5-19)

Támogatást igénylők köre: köznevelési intézmények fenntartói önállóan vagy konzorciumi formába

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 40 millió Ft
Támogatás maximum összege 90 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 100%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. április 27.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/efop-335-19-csodaszarvas-iskolai-kzssgi-program-#

Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése (VP2-4.1.1.7-20)

A pályázat mezőgazdasági termelők számára érhető el a felhívásban meghatározott feltételek szerint. Támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 30 millió forint.

A támogatási intenzitás mértéke: 50%, fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak, a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2022. április 26.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4117-20-baromfi-s-sertstart-telepek-jrvnyvdelmi-rendszereinek-fejlesztse–1

Borszőlőültetvény telepítés támogatása (VP2-4.1.3.6-17)

A pályázat mezőgazdasági termelők számára érhető el.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. augusztus 31. 12:00

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása (VP3-3.1.1-19)

Támogatást igénylők köre: aktív mezőgazdasági termelők, illetve ezen termelők csoportjai jogosultak, akik minőségrendszer(ek) tagjai, vagy akik oltalom alatt álló elnevezésű terméket állítanak elő. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatást igénylő tagságának kezdete a minőségrendszerben, illetve részéről az adott oltalom alatt álló elnevezés első használata nem lehet korábbi, mint 2014. január 1.

A vissza nem térítendő támogatás összege: az évenkénti támogatási összeg 1000 euró termelőnként

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2022. december 30.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-311-19-mezgazdasgi-termelk-eu-s-s-nemzeti-minsgrendszerhez-trtn-csatlakozsnak-tmogatsa

A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén (VP3-4.2.1-4.2.2-19)

Támogatást igénylők köre: Mezőgazdasági termelők a felhívásban meghatározottak szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 15 500 000 Ft, kollektív beruházás esetén 155 000 000 Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 25%, a támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – mezőgazdasági kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, mezőgazdasági középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. november 3.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-421-422-19-a-rvid-elltsi-lnchoz-kapcsold-beruhzsok-tmogatsa-az-lelmiszeripar-s-a-borszat-terletn#

Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért (VP3-16.4.1-17)

Támogatást igénylők köre: konzorciumok vagy gazdasági társaságok a felhívásban meghatározottak szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 300 000 eurónak megfelelő forintösszeg

A támogatási intenzitás mértéke: 60% és 90% a költségek besorolásának függvényében

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. szeptember 30.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1641-17-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-helyi-piacok-kialaktsrt-fejlesztsrt-s-promcijrt

Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése (VP4-15.2.1.2-17)

Támogatást igénylők köre: erdőgazdálkodók, közjogi szervezetek, nyilvántartásba vett erdészeti szaporítóanyag termelők

A vissza nem térítendő támogatás összege a felhívásban részletezettek alapján.

A támogatási intenzitás mértéke: 100%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. december 31.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp4-15212-17-erdszeti-genetikai-erforrsok-fejlesztse#

Erdősítés támogatása (VP5-8.1.1-16)

A pályázat jogszerű földhasználók számára érhető el.
A pályázat részletei, a támogatási összegre vonatkozó feltételek, kiegészítő intézkedések a felhívásban olvashatók.

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. december 31. 12:00

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp5-811-16

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások (VP5-8.5.1-17)

Támogatást igénylők köre: A jogosultsági feltételeknek megfelelő erdőgazdálkodók

A vissza nem térítendő támogatás összege a felhívásban részletezettek alapján.

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. december 31.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp5-851-16-az-erdei-koszisztmk-ellenll-kpessgnek-s-krnyezeti-rtknek-nvelst-clz-beruhzsok

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások (VP5-8.6.1-17)

Támogatást igénylők köre: magánjogi vagy önkormányzati ügyfelek a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás maximum összege 100 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. december 31.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp5-861-17-erdszeti-technolgikra-valamint-erdei-termkek-feldolgozsra-s-piaci-rtkestsre-irnyul-beruhzsok-1#

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek (VP-5-8.6.2-16)

Támogatást igénylők köre: a támogatást az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók vehetik igénybe.

A vissza nem térítendő támogatás összege a felhívásban részletezettek alapján.

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. március 02.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp-5-862-16-erdei-termelsi-potencil-mobilizlst-szolgl-tevkenysgek#

Egyedi szennyvízkezelés (VP6-7.2.1.2-16)

Támogatást igénylők köre: települési önkormányzatok és társulásaik a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás maximum összege 155 millió Ft.

A támogatási intenzitás mértéke: 85-90%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020.04.21.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7212-16-egyedi-szennyvzkezels#

Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása (MAHOP-2.2-2016)

Támogatást igénylők köre: őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, civil szervezetek, termelői szervezetek a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 5 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. március 29.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mahop-22-2016-az-akvakultrba-trtn-termelsi-cl-beruhzsok-tmogatsa-1#

A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése (MAHOP-2.3-2016)

Támogatást igénylők köre: őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, civil szervezetek, termelői szervezetek a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 5 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. április 8.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mahop-23-2016-a-fenntarthat-akvakultrval-foglalkoz-j-gazdlkodk-sztnzse-1#

A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása (MAHOP-5.3.1-2016)

Támogatást igénylők köre: mikro, kis- és középvállalkozások és természetes személyek, termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai, ágazatközi szervezetek a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 1 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. április 22.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mahop-531-2016-a-halszati-termkekre-s-akvakultra-termkekre-irnyul-piaci-rtkestsi-intzkedsek-tmogatsa#

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása (MAHOP-5.3.3-2016)

Támogatást igénylők köre: őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, gazdasági társaságok, szövetkezetek a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 5 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. április 12.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mahop-533-2016-a-halszati-s-akvakultra-termkek-feldolgozsra-irnyul-beruhzsok-tmogatsa#