previous arrow
next arrow
Slider

Helyi Fejlesztési Stratégia

Elfogadásra került a Helyi Fejlesztési Stratégia (2022.07.12.)

A stratégiában technikai és tartalmi okokból módosításra volt szükség, amelyet az Irányító Hatóság felügyelete alatt végeztünk el. Több egyeztetést követően a módosítást a Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület elnöksége 2022. július 12-én elfogadta.

Az aktuális, hatályos dokumentum itt érhető el:

Helyi Fejlesztési Stratégia (elfogadás alatt)

A stratégiában technikai és tartalmi okokból módosításra van szükség, amelynek felülvizsgálatát az Irányító Hatóság látja el.

Módosításra került a Helyi Fejlesztési Stratégia (2019. január 29.)

A stratégiában technikai és tartalmi okokból módosításra volt szükség, amelyet az Irányító Hatóság felügyelete alatt végeztünk el. Az második módosítást a Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület közgyűlése 2019. január 29-én elfogadta.

Az aktuális, hatályos dokumentum itt érhető el:

Módosításra került a Helyi Fejlesztési Stratégia (2018. május 31.)

A stratégiában technikai és tartalmi okokból módosításra volt szükség, amelyet az Irányító Hatóság felügyelete alatt végeztünk el. Az első módosítást a Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület közgyűlése 2017. május 31-én, a második módosítást pedig 2018. május 31-én elfogadta.

Az aktuális, hatályos Helyi Fejlesztési Stratégia itt érhető el:

Módosításra került a Helyi Fejlesztési Stratégia (2017. május 31.)

A Helyi Fejlesztési Stratégiát technikai és tartalmi okokból szükséges volt módosítani. A leglényegesebb változások a következők:
– több mint 74 millió forinttal csökkent a fejlesztési keretünk (Fejlesztési forrás keret: 411.535.256 Ft)
– az egyösszegű átalány típusú támogatási forma törlésre került, minden felhívásnál a hagyományos elszámolás marad
– a forrás csökkentése miatt szükségesé vált egyes célterületek keretösszeg csökkentése, illetve a Ki mit tud?! Rendezvénysorozat két intézkedése sajnos megszüntetésre került.

A közgyűlés elfogadta a végleges stratégiát (2016. május 31.)

A Vasi Hegyhát – Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület éves rendes közgyűlését 2016. május 31-én tartotta.  Az éves rendes közgyűlésen a jelenlévő tagság elfogadta a  2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia végleges dokumentumát.

Elnökség is tárgyalta a stratégiát

A Helyi Fejlesztési Stratégia végleges verzióját, amely a közgyűlés elé is beterjesztésre kerül, a Vasi Hegyhát – Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület elnöksége 2016. május 24-i ülésén tárgyalta.

Fórumsorozat tapasztalatai

A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezet megvitatása kapcsán a térségben fórumsorozatot tartottunk.
A témában összesen öt tájékoztató került megtartásra. A tájékoztatókon a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezet került ismertetésre és ehhez kapcsolódva kértük a véleményeket, javaslatokat.
A fórumok fő kérdése az volt, hogy az előzetes tájékoztatókon elhangzott javaslatokból, fejlesztési elképzelésekből és személyes konzultációk alapján elkészült stratégia megvalósítható lesz-e a térségünkben.
A résztvevők feltették kérdéseiket, pontosításra kerültek az intézkedések. Egységesen elmondható, hogy a turizmushoz és vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódó intézkedéseket jó lehetőségnek és szükségesnek is tartják a térség számára.

Térségi fórumsorozat

Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezet megvitatása kapcsán a térségben fórumsorozatot indít a megfelelő konzultáció biztosítási érdekében.
Amennyiben van javaslata, észrevétele az elkészült stratégiával kapcsolatban, érdekli a stratégiai tervezés folyamata, hozzászólna a projektek kidolgozásához, akkor jöjjön el a fórumokra és segítse ötletével munkánkat!

Elkészült a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezete

Elkészült a Vasi Hegyhát – Rábamente LEADER Akciócsoport területére vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia tervezete. Várjuk az érintettek véleményét a tervezettel kapcsolatban.
Kérjük, hogy észrevételeiket, javaslataikat küldjék meg a leader@vasihegyhat-rabamente.hu e-mail címre.
A beérkező véleményeket a végleges Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésekor az Irányító Hatóság által tett javaslatokkal és észrevételekkel együtt építjük be a Stratégiába.

Tervezői csoport ülése (2016. január 29.)

A Tervezői Csoport következő ülését 2016. január 29-én tartotta. A tervezők folytatták LEADER intézkedések részleteinek kidolgozását, valamint megtárgyalták a HFS további fejezeteit.
Ez alkalommal került megvitatásra a hátrányos helyzetben lévő szereplők (szegénységben élők, fogyatékkal élők, nők, idősek, pályakezdők, stb.) helyzetbe hozására, egyenlő esélyeik megteremtésére vonatkozó javaslatok, lehetőségek.
A tervezési területünk EFOP 1.7 pályázathoz kapcsolódó vonatkozásait is megbeszélték.

Tervezői csoport ülése (2016. január 15.)

A Tervezői Csoport ülést tartott 2016. január 15-én.
A résztvevők a tervezett LEADER intézkedések legfontosabb paramétereiről tanácskoztak.

Tervezői csoport megválasztása

2015. év végén elindult a LEADER pályázatok alapjául szolgáló Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása. Fórumok, konzultációk és a tervező csoport munkája révén várhatóan 2016 áprilisára készül el a végleges stratégia.
A Vasi Hegyhát – Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület Közgyűlése megválasztotta a 2014-2020-as LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia kapcsán munkát végző Tervezői csoportot.

Tagjai:
1) Körmendy – Szalay Mónika, civil szféra
2) Kovács István, civil szféra
3) Fukszberger Imre, köz szféra
4) Karvalits J. Zoltán, köz szféra
5) Mihály Miklós, vállalkozói szféra